Inovativnim pristupom do zapošljavanja u SMŽ

Partnerski sastanak

U srijedu, 26. rujna održan je partnerski sastanak kao aktivnost projekta Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na sastanku se govorilo o aktivnostima koje se na ovome projektu provode, kao i o onima koje će tek doći, s naglaskom na edukacijama tijekom ove i naredne godine.

Edukacije koje će se tijekom trajanja ovoga projekta provoditi obuhvatit će nezaposlene osobe i ranjive skupine kako bi ih se što bolje opremilo za tržište rada, a partneri na projektu edukacijama će prisustvovati kako bi se pojačali njihovi ljudski kapaciteti.

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.