Održana početna konferencija projekta ''Priprema, pozor, posao''

 

Naziv projekta: Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, financira se u stopostotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –2020.
 

Vrijednost: 1.997.954,43 kuna

 

Korisnik: Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o.

 

Partneri: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Kutina

 

Ciljevi projekta: educirati ranjive skupine u području gaming industrije, osnivanja tvrtke, društvenom poduzetništvu, crowdfundingu i prodajnim vještinama, potaknuti poduzetnički duh kroz edukacije i potpore za samozapošljavanje i osnažiti kapacitet Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.
 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.