Tijela

 

     

PREDSJEDATELJ LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE:

 

Predsjedatelj LPZ-a predstavlja i upravlja radom LPZ-a. Predsjedatelj Lokalnog partnerstva za zapošljavanje sisačko-moslavačke županije je predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak.

 

TAJNIŠTVO LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE:

 

Tajništvo LPZ-a obavlja sve organizacijske i administrativno-tehničke poslove za potrebe tijela LPZ-a. Funkciju Tajništva obnaša razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

 

UPRAVNI ODBOR:

 

Upravni odbor je izvršno tijelo LPZ-a, a broji 9 članova.

 

TEMATSKE RADNE SKUPINE:

Tematske radne skupine su radna tijela LPZ-a u koje se prema potrebi uključuju svi partneri LPZ-a. Postoje 3 tematske skupine:

 • Tematska radna skupina za gospodarstvo
 • Tematska radna skupina za zapošljavanje
 • Tematska radna skupina za obrazovanje

 

SKUPŠTINA

 

Skupštinu čine svi partneri potpisnici Sporazuma o partnerstvu u LPZ-u.Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje:

 • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta LPZ-a,
 • usvaja godišnji plan rada, godišnja izvješća o radu i napretku LPZ-a,
 • priprema i donosi strateške dokumente, kao što su Strategija razvoja ljudskih potencijala i Akcijski plan te ostale dokumente potrebne za funkcioniranje LPZ-a.

 

TIJELO ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE

 

Tijelo za praćenje provedbe strategije sastoji se od 6 članova. Osnovne zadaće Tijela za praćenje provedbe strategije su:

 • Praćenje provedbe Strategije na temelju definiranih indikatora provedbe
 • Vrednovanje djelovanja LPZ-a putem praćenja njegovog rada
 • Izrada godišnjih izvješća o provedbi Strategije i radu LPZ-a

 

TIJELO ZA KOORDINACIJU I SAVJETOVANJE U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA

 

Sastoji se od 3 člana. Osnovne zadaće Tijela za koordinaciju i savjetovanje u pripremi i provedbi projekata

 • davati podršku ostalim članovima LPZ SMŽ u povlačenju sredstava iz europskih fondova
 • savjetovanje pri kreiranju projektnih ideja i pripremi projektnih prijedloga
 • savjetovanje u provedbi projekata
 • pružanje informacija o dostupnim izvorima financiranja i otvorenim natječajima
 • upućivanje na odgovarajuće izvore informacija
 • pomoć pri povezivanju sa drugim organizacijama, mogućim partnerima i suradnicima
 • ostale aktivnosti podrške članovima LPZ SMŽ

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.