Tijela

TIJELA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 


SKUPŠTINA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

Skupštinu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije čine svi partneri potpisnici Sporazuma o partnerstvu u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.

 

 • Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije donosi Statut, izmjene i dopune Statuta LPZ-a, usvaja godišnji plan rada, godišnja izvješća o radu i napretku Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije, priprema i donosi strateške dokumente, kao što su Strategija razvoja ljudskih potencijala i Akcijski plan te ostale dokumente potrebne za funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.

UPRAVNI ODBOR LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

Upravni odbor je izvršno tijelo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.
Upravni odbor čine članovi partneri iz sljedećih institucija i organizacija:

 

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Sisak – 1 član
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Kutina – 1 član
 • Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. – 1 član
 • Sisačko-moslavačka županija – 1 član
 • Jedinice lokalne samouprave – 1 član
 • Organizacije civilnog društva – 1 član
 • Obrazovne institucije – 1 član
 • Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak – 1 član
 • Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije – 1 član

TIJELO ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE

 

Tijelo za praćenje provedbe strategije sastoji se od 6 članova, a osnovne zadaće Tijela za praćenje provedbe strategije su praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije na temelju definiranih indikatora provedbe, vrednovanje djelovanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije putem praćenja njegovog rada izrada godišnjih izvješća o provedbi Strategije i radu LPZ-a


PREDSJEDATELJ LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

Predsjedatelj Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije predstavlja i upravlja radom Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.
Predsjedatelj Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije je direktor Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

 

TEMATSKE RADNE SKUPINE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

Tematske radne skupine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije su radna tijela osnovana u skladu sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije za programsko razdoblje 2021.-2027.

 

Osnovane su tri Tematske radne skupine:

 • Tematska radna skupina za razvoj socijalne ekonomije i poduzetništva te jačanje socijalne kohezije
 • Tematska radna skupina za povećanje zapošljivosti, produktivnosti radne snage te jačanje konkurentnosti gospodarstva
 • Tematska radna skupina za usklađivanje i razvoj sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada

U radu Tematskih radnih skupina sudjeluju svi članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.
 
TAJNIŠTVO LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

Tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije obavlja sve organizacijske i administrativno-tehničke poslove za potrebe tijela Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.
Funkciju Tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije obnaša Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., a tajnica je Andreja Šeperac.
 
 
 
 
 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.