Inovativnim pristupom do zapošljavanja u SMŽ

Tjedan započeo radionicom Napredne komunikacijske vještine

U ponedjeljak je za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje održana prva od triju radionica o komunikacijskim vještinama. Predavač je bio komunikolog Domagoj Morić, a prisutni su imali priliku dobiti mnoge informacije, od onih početnih koje objašnjavaju pojam komunikacije do iskustava u komunikologiji. Isto tako, riječi je bilo o JA i TI porukama koje su vrlo česte u komunikaciji na našim prostorima te o asertivnoj komunikaciji koja je važna u svakodnevici, kako poslovnoj, tako i privatnoj.

Kroz teoriju i praktičan rad prisutni su imali priliku vidjeti kako izgleda komunikacijski kanal sa šumovima te kako izgleda asertivna komunikacija. Radionica je od strane polaznika ocijenjena kao vrlo korisna i dobro organizirana.

 

 

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.