Prvi međužupanijski sastanak mladih i donositelja odluka u Sisku

U četvrtak 15. rujna 2017. godine u Sisku okupili su se mladi i donositelji odluka iz Vukovara, Osijeka i Siska u okviru provedbe Erasmus+ projekta „U čem' je problem?“. Održali su prvi međužupanijski sastanak od ukupno 3 takva previđena sastanka, kojima je cilj predstaviti dosadašnji rad radnih skupina u projektu, razgovarati o definiranim problemima mladih, prioritetima i mjerama za razvoj politika za mlade te razmjena iskustava između mladih i donositelja odluka iz tri hrvatske županije.

Naime, projekt se provodi u tri županije s viskom stopom nezaposlenosti mladih u RH, a to su Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska te Osječko-baranjska županija. Uz mlade osobe do 30 godina starosti, sudionici sastanaka bili su donositelja odluka odnosno predstavnici partnera u projektu; HZZ Područnog ureda Vukovar, HZZ Regionalnog ureda Osijek, PRONI Centra za socijalno podučavanje - uredi Vukovar, Osijek i Sisak te predstavnici spomenutih županija. Sastanak je bio još jedna prilika za nastavak direktnog dijaloga između mladih i donositelja odluka radi daljeg razvoja politika za mlade i unaprjeđenje njihovih života. Utvrđena najvažnija tri prioriteta za razvoj politika za mlade u Sisačko-moslavačkoj županiji su: 1. provesti reformu obrazovanja kako bi se postigao sustav temeljen na stanju u društvu, pravog omjera teorije i prakse u obrazovanju te premostila zastarjelost aktualnog sustava., 2. Omogućiti mladima veću razinu sudjelovanja u društvenim procesima i 3. Poboljšati zapošljivost mladih te uvjete za poduzetništvo mladih. Zaključci rada radnih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije bit će prezentirani na drugom međužupanijskom sastanku 5. listopada u Vukovaru, dok će se rezultati rada radne skupine iz Osječko-baranjske županije predstaviti i raspraviti 9. studenog u Osijeku na trećem predviđenom međužupanijskom sastanku. Na kraju projekta, rezultati rada bit će objedinjeni u dokumentu „Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade“, koji će se diseminirati svim relevantnim dionicima i poslužiti kao temelj za pripremu i razvoj regionalnih i lokalnih politika za mlade.

Projekt „U čem' je problem?“ proizašao je iz potrebe veće uključenosti mladih u društvo odnosno procese donošenja odluka i kreiranju politika za mlade. Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak. Projekt je financiran kroz program ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike, od 1.veljače 2017. do 31.siječnja 2018. godine.
 

 

 

 

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 

Projekt „U čem' je problem?“ provodi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODRUČNI URED SISAK

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.