Izrada studije izvedivosti s cost-benefit analizom

Edukacija u okviru projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“ održana je od 3. do 7. lipnja 2019. godine u Poduzetničkom centru PISAK u Sisku, a u svrhu što uspješnijeg iskorištavanja financijskih potpora iz europskih fondova.

Kako bi iskorištavanje bilo što uspješnije, Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o. održala je višednevnu edukaciju na kojoj je polaznike upoznala s cjelokupnom metodologijom te procesom izrade cost-benefit analize (CBA) kao ključnog dokumenta na osnovi kojeg se ocjenjuje prihvatljivost projekta i donosi odluka o sufinanciranju iz sredstava kohezijskog i strukturnih fondova. Seminar je polaznicima omogućio da kroz prezentaciju i primjere iz prakse ovladaju znanjem koje će im omogućiti prepoznavanje glavnih elemenata cost-benefit analize.
Odaziv na ovu edukaciju bio je dobar, polaznici su bili različitih razina znanja, a sadržaje i vještine usvojili su kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

 

 


 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.