Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije

Dana 17. studenog 2020. godine s početkom u 09:00 sati održana je sjednica Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije. S obzirom na epidemiološku situaciju, sjednica Skupštine je održana online, putem Zoom aplikacije.
Članovi Skupštine su na sjednici upoznati s odlukom Upravnog odbora o novom predsjedatelju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije, gosp. Mariu Čelanu, direktoru Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Na sjednici je također predstavljena Strategija razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Vizija razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije su obrazovani, motivirani i fleksibilni ljudski resursi koji trebaju biti temelj konkurentnog gospodarstva županije koja svoju prepoznatljivost gradi na tradicionalnim i suvremenim industrijama; visoka razina zaposlenosti i socijalne kohezije koja treba biti uspostavljena na snažnom partnerstvu i komunikaciji svih razvojnih dionika, a sve kako bi se povećao standard života stanovništva i demografski oporavilo područje županije. Iz vizije proizlaze tri posebna cilja s mjerama za postizanje navedenoga: razvoj socijalne ekonomije i poduzetništva, te jačanje socijalne kohezije; povećanje razine zapošljivosti i produktivnosti radne snage, te jačanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva; usklađivanje i razvoj sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada.
Razvojna agencija Grada Novske – NORA postaje novi član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.