Koliko je kreativnost važna u poslu?

Kreativnost je jedna od najkompleksnijih ljudskih kognitivnih funkcija, a definiramo je kao sposobnost stvaranja originalnih i novih rješenja, čiji se rezultati u pojedinim kulturama ocjenjuju kao vrijedni, korisni i upotrebljivi u području djelatnosti u kojoj su nastali. Kreativnima se mogu nazivati pojedinci ili skupine, proizvodi, procesi, ali i okolina. Kreativna okolina vrlo je važan pokretač kreativnih procesa i u takvoj se okolini kreativne ideje lako nalaze i razvijaju ih budući da kreativna okolina poticajno djeluje na pojedince i njihovu moć kreacije.

Suvremena psihologija smatra da je kreativnost poput mišića – imaju ga gotovo svi, a može se „nabildati“ odnosno povećati kreativnim radom. U današnjem svijetu rada kreativnost gotovo je jednako važna koliko i pismenost zato što je kroz kreativnost osoba sposobna ujediniti svoje osjete, osjećajnost i duh u zajedničko djelovanje. Kreativnošću se utječe na svijet i okolinu, a kreativnim se rješenjima unose pozitivne promjene u radnu i životnu okolinu, što uvelike olakšava poboljšanje radnih procesa te osnažuje radnu skupinu.

 

Za poticanje i razvoj kreativnosti u svakom životnom razdoblju treba:

 

1. Težiti otvorenosti za nove ideje i stvaranju

 

Što više ideja, što više stvaranja dovest će do boljih rezultata. Ne treba očekivati da će svaka ideja odmah biti realizirana i prihvaćena, ali konstantnim stvaranjem povećavaju se kapaciteti kao i mogućnost stvaranja idealnog rješenja.

 

2. Ostavljati vrijeme za kreativnost

 

Stalna napetost i utrka za vremenom ubojice su stvaralačkih kapaciteta. Treba svakodnevno odvojiti vrijeme za slatku dokolicu iz koje se rađaju ideje, kao i vrijeme za učenje i usavršavanje.

 

3. Inspirirati se!

 

Inspirirati se može na različite načine, a vrlo je važno boraviti u inspirativnom okruženju pa prilikom uređenja prostorija za rad svakako treba pripaziti na to. Osim prostora, česta su inspiracija i ljudi pa je pozitivno okruženje dobar poticaj za rad. Osim navedenog, inspiracija dolazi od različitih stvari: umjetničkih djela, dobre kave, pozitivnih komentara...

 

4. Ostavljati dovoljno vremena i ne forsirati se

 

Kreativne blokade čest su dio kreativnog procesa i od njih ne treba bježati. Rješenje za njih je – odmak od problema! Odmak od problema može smanjiti frustraciju i stres te potaknuti nov pristup i kreativne perspektive koje pomažu u prevladavanju kreativne blokade.

 

5. Boraviti u prirodi

 

Priroda je inspiracija, ona je lijek, ona je čudo! Svakodnevni makar i kraći boravci u prirodi pozitivno utječu na stanje organizma. Redovita tjelesna aktivnost ima važnu ulogu u poticanju i zaštiti kognitivnih sposobnosti pa čak i jednostavna šetanja može pozitivno utjecati na poboljšanje određene vrste kreativnog razmišljanja. Osim toga, za vrijeme šetnje tijelo i mozak se bolje opskrbljuju kisikom što pojačava cirkulaciju, a to pak potiče aktivnost moždanih područja povezanih s kreativnošću.

Važnost kreativnosti u poslu očituje se u sposobnosti i brzini tima da reagira u određenoj situaciji i riješi nastali problem, a čim je tim kreativniji, sa što više kreativnih pojedinaca, brže su reakcije i rješavanje problema. Timovi koji se usude razmšljati „izvan kutije“ imaju daleko veće mogućnosti za razvoj i napredak poslovanja. 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.