Aktualni natječaji i natječaji u najavi

 

Donosimo vam pregled aktualnih natječaja i natječaja u najavi.

 

Aktualni natječaji

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu


Ministarstvo zdravlja objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu. Poziv se namjerava financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu u depriviranim područjima što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne zaštite na skrb u zajednici.
Rok za dostavu projektnih prijedloga je od 15. rujna 2015. do objave odluke o obustavi trajnog poziva.

 

Više o javnom pozivu

 

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni poziv za podmjeru 5.2 „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, na područjima s proglašenom elementarnom nepogodom na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda nastalom nakon 1. siječnja 2014. godine.
Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine
Rok za podnošenje zahtjeva počinje od 31. 8. 2015. i traje do 30. 10. 2015.

 

Više o javnom pozivu

 

Dodjela financijskih sredstava za projektne aktivnosti Hrvatskim klasterima konkurentnosti


Ministarstvo gospodarstva raspisalo je Natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projektne aktivnosti Hrvatskim klasterima konkurentnosti za 2015. godinu. Namjena dodjele financijskih sredstava je financiranje troškova provedbe projektnih aktivnosti HKK čime se omogućava podizanje sektorske i regionalne konkurentnosti, internacionalizacija sektora i stvaranje nove dodane vrijednosti, međusektorsko povezivanje, promocija odabranih sektora i njihovo brendiranje. Operativna podrška pruža se i u vidu podrške za izradu Projekata od nacionalnog interesa i njihovu provedbu koji bi trebali biti financirani u okviru strukturnih instrumenata Kohezijske politike EU.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 5.000.000,00 kuna. Sredstva su osigurana u Proračunu Ministarstva gospodarstva za 2015. godinu. Najniži iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom HKK je 100.000,00 kn, a najviši iznos 700.000,00 kn.
Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2015.

 

Više o javnom pozivu

 

Javni poziv za prijavu za ostvarivanje institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva


Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisuje natječaj za prijavu za ostvarivanje institucionalne podrške stabilizaciji i razvoju udruga u 2015. godini. Na natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, što treba biti vidljivo iz opisanih programa koje udruga provodi odnosno djelatnosti udruge.
Institucionalne podrške se dodjeljuju u 4 kategorije:
1. Institucionalna podrška do 400.000,00 kn
2. Institucionalna podrška do 250.000,00 kn
3. Institucionalna podrška do 150.000,00 kn
4. Institucionalna podrška do 75.000,00 kn
Rok prijave je 16. rujna. 2015.

 

Više o javnom pozivu

 

Javni poziv za dodjelu državnih potpora otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je na svojim internetskim stranicama Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2015. godini koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.
Cilj ove mjere je da se poslodavcima, koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima, pomogne u poslovanju na način da se za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku daje iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I. skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) odnosno pola toga iznosa (na otocima II. skupine – razvijenijim otocima).
Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije temeljem Javnog poziva je do 30. listopada 2015.godine.

 

Više o javnom pozivu

 

Izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1


Europski socijalni fond objavio je Javni poziv za financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine
Rok za dostavu prijedloga je 30. listopada 2015.

 

Više o javnom pozivu

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini


Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.
Opći cilj Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.
Ovim se pozivom financira ulaganje u:

  • – Plaže
  • Centre za posjetitelje/interpretacijske centre
  • Javne cikloturističke infrastrukture
  • Objekte turističke infrastrukture kojima upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima
  • Projekte javne turističke infrastrukture sufinancirani sredstvima iz Fonda za razvoj turizma kroz programe Ministarstva turizma u 2013. i 2014. godine – nastavak

Javni poziv je otvoren do 21. rujna 2015. godine.

 

Više o javnom pozivu

 

Natječaj za energetsku obnovu zgrada i korištenje OI energije u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama


Objavljen je natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama. U skladu s Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećim Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, ovim Pozivom želi se doprinijeti obnovi u smislu energetske učinkovitosti odnosno smanjenju potrošnje energije zgrada javnog sektora kao i povećanju korištenja obnovljivih izvora energije za istu namjenu.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 50.000.000,00 kuna.
Prijaviteljimogu biti: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići.
Poziv je otvoren od 19.6.2015. do 31.12.2020.

 

Više o javnom pozivu


Bespovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje OIE u odgojno-obrazovnim ustanovama


Otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u odgojno-obrazovnim ustanovama iz Europskog fonfa za regionalni razvoj.
Ciljje podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE, te pridonošenja ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU)
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn.
Poziv je otvoren od 9.7.2015. do 31.12.2020.

 

Više o javnom pozivu

 

Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganja u opremu (3d1.1.1.)


Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. javni poziv „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“. Prihvatljivi prijavitelji su Mikro, mala i srednja poduzeća. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava, sve do 31. prosinca 2020. godine.
Cilj poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.
Predmet poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.
Prijave na natječaj kreću od 11. svibnja 2015. godine.

 

Više o javnom pozivu

 

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća (3d1.1.2.)


Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. javni poziv „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća (3d1.1.2.)“. Prihvatljivi prijavitelji su Mikro, mala i srednja poduzeća. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava, sve do 31. prosinca 2020. godine.
Cilj natječaja je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.
Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 357.200.000 kuna dok najviši iznos traženih sredstava je 5.000.000 kuna, a najniži 500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike.
Prijave na natječaj kreću od 11. svibnja 2015. godine.

 

Više o javnom pozivu

 


 

Natječaji u najavi

 


Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja


Javni poziv za Operaciju 1.b.1.1. "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.
Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Ovaj poziv je trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od dana objave Poziva do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. Objava Poziva se očekuje u trećem kvartalu 2015.

 

Više o javnom pozivu

 

Poboljšanje konkurentnosti MSP kroz IKT


Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava za aktivnost 3d1.4. „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT–a“. će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici su mali i srednji poduzetnici i obrtnici, a objava javnog poziva se očekuje u trećem kvartalu 2015.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 3 milijuna EUR. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.
Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.

 

Više o javnom pozivu

 

Podrška razvoju MSP povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

 

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava za aktivnost 3d1.1. „Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP–ova“ će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici su mala i srednja poduzeća te obrtnici.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 40 milijuna EUR. Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.
Javni poziv je najavljen za treći kvartal 2015.

 

Više o javnom pozivu


 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.