Predstavljanje Razvojnog plana ljudskih resursa u Hrvatskoj Kostajnici

U utorak, 7. lipnja 2016. godine održano je predstavljanje Razvojnog plana ljudskih resursa za područje Grada Hrvatska Kostajnica, Općine Majur i Općine Donji Kukuruzari. Predstavljanje se održalo u okviru projekta „Žene traže novu šansu“, kojeg provodi Općina Majur, a partneri u projektu su Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Donji Kukuruzari, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Lokalna akcijska grupa ''Una''. 

Na predstavljanju su bili prisutni predstavnici nositelja, partnera, Sisačko – moslavačke županije, nezaposlene osobe te osobe zainteresirane za društveno poduzetništvo.

Razvojni plan ljudskih resursa predstavio je g. Florijana Ćelić iz tvrtke Ideo Plan iz Pule, koja je bila zadužena za izradu Razvojnog plana. Isti se sastoji od prioriteta i mjera kojima je cilj potaknuti razvoj gospodarstva i zapošljavanje u Hrvatskoj Kostajnici, Majuru i Donjim Kukuruzarima.

 

Nakon predstavljanja razvojnog plana, održalo se predstavljanje poslovnog plana za novoosnovanu zadrugu Kora, koja je također osnovana u okviru spomenutog projekta. Poslovni plan je upoznao sve prisutne sa smjerom poslovanja zadruge u budućnosti te planom njene održivosti. Zadruga trenutno ima 7 članica koje su osnivačice zadruge, te se pozivaju sve zainteresirane žene na članstvo u zadruzi, kojom ostvaraju razne pogodnosti. Više o zadruzi te samom projektu možete pročitati na sljedećoj poveznici: www.zenetrazenovusansu.org 

 

Projekt je započeo s provedbom 26.2.2015. i trajati će 20 mjeseci. Vrijednost projekta je 108.246,62 EUR, te je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007 – 2013., natječaja „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – Faza II“. Specifični cilj projekta je osnaživanje, educiranje i povezivanje ranjivih skupina žena na području Općina Majur, Donji Kukuruzari i Grada Hrvatska Kostajnica. U provedbu projekta su se uključile nezaposlene žene koje su stekle nova znanja i vještine, kako bi postale konkurentnije na tržištu rada. Zapošljavanje žena se potaklo i kroz osnivanje same zadruge.

 

 
 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.