Mladi otkrivali u čem' je problem tijekom fokus grupa u Sisku, Vukovaru i Osijeku

„U čem’ je problem?“ bilo je pitanje kojim su se 12. i 13. travnja 2017. bavili mladi sudionici fokus grupa u Osijeku, Vukovaru i Sisku u okviru istoimenog projekta kojeg provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak. Nakon dvodnevne izobrazbe o procesima razvoja politika za mlade, mladi sudionici uključeni u projekt pristupili su identifikaciji i analizi problema mladih u vlastitim županijama, nastojeći otkriti ključne probleme te njihove uzroke i posljedice.

Kros raspravu i grupni rad, identificirani su brojni problemi s kojima se susreću mlade osobe. Osobito su izraženi problemi obrazovnog sustava i izazovi s kojima se mladi susreću na tržištu rada. Mladi su izrazili želju za kvalitetnijim provođenjem slobodnog vremena te ističu nedostatak informacija o poduzetništvu i pokretanju poduzetničke djelatnosti za mlade na jednom mjestu. Nedostupnost i nedostatne informacije relevantne za mlade primijećene su u sva tri grada u kojima su se održavali sastanci fokus grupa.
Visoka razina motivacije mladih za uključivanje i aktivno sudjelovanje u ovom projektu pokazatelj je želje mladih za pozitivnom promjenom u društvu putem uključivanja i utjecanja na razvoj politika za mlade. Zainteresiranost za mladih za ovu temu pokazuje nam i puno veći broj prijava mladih osoba za daljnje sudjelovanje projektu. Sljedeća zajednička aktivnost mladih i donositelja odluka planirana je za kraj lipnja, kada će se na temelju detektiranih problema odrediti prioriteti za daljnji razvoj politika za mlade. U međuvremenu, šira populacija mladih moći će izraziti svoje mišljenje i stav o sudjelovanju u kreiranju politika za mlade putem online anketnog upitnika.
Projekt ”U čem' je problem?” provodi se kroz program ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike, od 1. veljače 2017. do 31. siječnja 2018. godine. Proizašao je iz potrebe veće uključenosti mladih u društvu odnosno procesu donošenja odluka i kreiranju politika za mlade. Opći cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih ljudi u demokratskom životu i na tržištu rada s čime se želi unaprijediti kvaliteta života mladih ljudi. Projekt provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak na području tri županije s najvećom stopom nezaposlenih mladih osoba u RH a to su Sisačko – moslavačka, Osječko – baranjska i Vukovarsko – srijemska županija. Podršku u provedbi projekta pružaju partneri: PRONI Centar za socijalno podučavanje, Agencija lokalne demokracije Sisak, Sisačko – moslavačka i Vukovarsko – srijemska županija te Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek i Područni ured Vukovar. Podršku u ulozi suradnika pruža i Osječko – baranjska županija.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „U čem' je problem?“ provodi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODRUČNI URED SISAK

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.