Online konzultacije s mladima 15 do 29 godina o problemima i prioritetima mladih

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak provodi konzultacije s mladima u dobi od 15 do 29 godina u Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Aktivnost se provodi u okviru projekta “U čem’ je problem?”, financiranog sredstvima programa ERASMUS+. Svrha konzultacija s mladima je ispitati mišljenja mladih o problemima i izazovima mladih s kojima se susreću u svakodnevnom životu i na tržištu rada te odrediti prioritete za razvoj politika za mlade.

Podršku u provedbi pružaju PRONI Centar za socijalno podučavanje, Agencija lokalne demokracije Sisak, uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Osijeku i Vukovaru te Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija.

Popunjavanje upitnika je u potpunosti anonimno i dobrovoljno. Upitnik je dostupan na sljedećoj poveznici: http://bit.ly/2p88g1q

 

Projekt „U čem' je problem?“ provodi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODRUČNI URED SISAK

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.