Strategija razvoja ljudskih potencijala

U okviru projekta Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, Razvojna agencija SI-MO-RA pozvala je na dostavu ponuda za predmet nabave Strategija razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2021.- 2027.
Ovaj dokument izuzetno je važan budući da unatoč izuzetnom ljudskom potencijalu, Sisačko-moslavačka županija i dalje pred sobom ima brojne razvojne izazove.

Strategija razvoja ljudskih potencijala treba obuhvatiti: srednjoročnu viziju razvoja usklađenu s relevantnim dugoročnim aktima strateškog planiranja, opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala, opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju, posebne ciljeve, popis ključnih pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti pokazatelja, terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja s naznačenim ključnim koracima i rokovima provedbi, indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja, usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskih strategijama te strategijama više razine, okvir za praćenje i vrednovanje.
Krajnji rok za podnošenje ponude je 27. siječnja 2020. godine do 11 sati.
 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.