Pomalo zaboravljen pojam – socijalna pravda

Pomalo zaboravljen pojam – socijalna pravda

Socijalna pravda pojam je koji se odnosi na koncepciju civilnog društva u kojemu se pravda postiže u svakom dijelu društvene zajednice, ali sam pojam često je i podložan kritikama budući da nije dovoljno jasan, a prema nekim kritičarima je i – bespotreban jer ako je socijalna pravda jednaka pravdi, nepotreban je zaseban pojam.

Unatoč svemu, socijalna je pravda jedan od temelja društvenog napretka, postiže se suzbijanjem siromaštva i osiguravanjem jednakih mogućnosti u radu, obrazovanju i drugim područjima života. Sve to moguće je samo u društvu koje poštuje ljudska prava i slobode te jednakost svih članova.


Socijalna se pravda ostvaruje i poštivanjem prava na rad i zapošljavanje bez diskriminacije, redovitom i primjerenom plaćom koja omogućuje dostojanstven život radnika i njegove obitelji te poštivanjem svih socijalnih i radničkih prava, no nažalost, često je socijalna pravda samo mrtvo slovo na papiru pa se događaju zloupotrebe ugovora o radu na određeno vrijeme, neisplate plaća, rad na crno, diskriminacija na različitim osnovama i slično.


Socijalna pravda u modernom i naprednom društvu mora biti ostvarena u svim područjima života, od socijalne skrbi, zdravlja, pravosuđa, financija i zaštite okoliša pa i dalje. U skladu s tim, 20. veljače je proglašen Svjetskim danom socijalne pravde, a društveni razvoj i socijalna pravda neophodni su elementi u ostvarivanju i očuvanju mira i sigurnosti između i unutar država, za što sve pak treba osigurati i održivi gospodarski rast u širem kontekstu.  

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.